KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

Trendypazar Elektronik Ticaret Ltd.Şti. olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz Trendypazar Elektronik Ticaret Ltd.Şti. tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin kimlik bilgileri (ör. ad, soyad) ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, güvenlik temini amaçları ile işlenecektir.

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin (Örn. IP adresi bilginiz) ve (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri Ör. e-posta adresiniz);

faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

talep/şikayetlerin takibi,

iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla saklanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top